Domů O společnosti Obory působnosti Reference Zelená úsporám Kontakt

Zelená úsporám


Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

CÍLEM PROGRAMU "ZELENÁ ÚSPORÁM"
je poskytnout dotaci každému, kdo o ni požádá, splní podmínky tohoto programu, podmínky smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené se Státním fondem životního prostředí a dokončí realizaci opatření ve stanovené lhůtě.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI
Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

  • fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti)
  • společenství vlastníků bytových jednotek,
  • bytová družstva,
  • města a obce (včetně městských částí),
  • podnikatelské subjekty,
  • případně další právnické osoby

SEZNAM ODBORNÝCH DODAVATELŮ
Pouze služeb podnikatelských subjektů uvedených v seznamu mohou žadatelé využít při realizaci projektů podporovaných v programu Zelená úsporám. Vyhledávání dodavatele je možné podle jeho názvu, IČ, kraje, kde působí, nebo dotovatelné technologie.

Spolstav Konstrukt s.r.o.